Pedologický průzkum

  • vyjímání ze zemědělského půdního fondu
  • ochranu půd proti erozi
  • stanovení mocnosti skrývek humózního horizontu ze stavenišť
Zaujala Vás naše nabídka?
Napište nám.