Pedologický průzkum

  • vyjímání ze zemědělského půdního fondu
  • stanovení BPEJ a bonitaci půd
  • ochranu půd proti erozi
  • zemědělské hydromeliorační stavby
  • stanovení mocnosti skrývek humózního horizontu ze stavenišť
Zaujala Vás naše nabídka?
Napište nám.