O naší společnosti

Na území celé republiky provádíme inženýrsko-geologické, hydrogeologické, radonové a pedologické průzkumy pro zakládání staveb rodinných domů, průmyslových a zemědělských objektů.

Geologický průzkum bývá také často požadován u liniových staveb, komunikací, chodníků, kanalizací a výkopů inženýrských sítí.

Řešíme problematiku vsakování srážkových vod, vodárenského zásobování, ochranu podzemních vod, půdy a vztahu mezi hospodářským využíváním území a ochranou přírody.

Provádíme zatěžovací zkoušky a zkoušky zhutnění.

Zaujala Vás naše nabídka?
Napište nám.