Geologický průzkum

Hlavní činností naší společnosti jsou geologické práce. Přední oblastí je geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, měření radonu a pedologický průzkum pro zakládání staveb. Inženýrsko-geologický průzkum, pedologický průzkum, hydrogeologický průzkum a měření radonu pro zakládání staveb provádíme na území celé republiky.

Dále řešíme problematiku vodárenského zásobování, ochranu podzemních vod, půdy a vztahu mezi hospodářským využíváním území a ochranou přírody.

Více o službě „geologický průzkum“ se dozvíte na stránce „O naší firmě“.

Hydrogeologický průzkum

Naše společnost zajišťuje profesionální hydrogeologický průzkum. Provádíme hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb, ochranu vodních zdrojů, studny, čerpadla, vodárenská zařízení apod. Řešíme problematiku vsakování srážkových vod. Více o službě „hydrogeologický průzkum“ se dozvíte na stránce „O naší firmě“.

Měření radonu

Zajišťujeme radonový průzkum - měření radonu pro stanovení radonového indexu pozemku pro individuální, bytovou a průmyslovou výstavbu. Radonový průzkum - měření radonu je nezbytný krok před podáním žádosti o stavební povolení. Měření radonu realizujeme po celé ČR.

Zakládání staveb

Provádíme inženýrsko-geologické, hydrogeologické, radonové a pedologické průzkumy pro zakládání staveb. Průzkumy v oblasti zakládání staveb jsme realizovali pro rodinné domy, bytové domy, administrační centra, výrobní haly, liniové stavby apod. Některé námi provedené průzkumy pro zakládání staveb najdete zde.